Vytvoriť faktúru

JUMEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUMEKO
IČO 34133135
DIČ 2020364368
IČ DPH SK2020364368
Dátum vzniku 15 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUMEKO
Bernolákovská 7
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 205 €
Zisk 3 316 €
Aktíva 68 982 €
Vlastný kapitál 43 805 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905206860
Mobile phone(s) 0905206860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 175
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 175
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,204
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,387
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,503
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 73,379
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,121
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,105
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,316
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,258
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,337
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,963
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 270
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 401
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,860
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,432
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 45,205
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,205
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,326
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,959
C. Služby (účtová skupina 51) 8,229
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,806
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 725
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 376
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,231
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,879
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,017
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,495
M. Nákladové úroky (562) 1,380
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,495
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,384
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,068
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34133135 DIČ: 2020364368 IČ DPH: SK2020364368
 • Sídlo: JUMEKO, Bernolákovská 7, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28 12.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Méčeš 7 000 € (100%) Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2012Nové sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.11.2012
   30.11.2012Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   JUMEKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   elektroinštalačné práce
   vodoinštalatérske práce
   stolárske práce
   sklenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zámočnícke práce
   maloobchodná činnosť-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji