Vytvoriť faktúru

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
IČO 34133321
DIČ 2020358362
IČ DPH SK2020358362
Dátum vzniku 17 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 131 €
Zisk -1 575 €
Aktíva 8 152 €
Vlastný kapitál -76 322 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908752823
Mobile phone(s) 0908752823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,615
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,615
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,972
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,972
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,672
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 281
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,871
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,303
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 143
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 143
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,575
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,997
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,607
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,413
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 194
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,131
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,981
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,042
D. Služby (účtová skupina 51) 2,163
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,801
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,801
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 446
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -455
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,305
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 160
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -615
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34133321 DIČ: 2020358362 IČ DPH: SK2020358362
 • Sídlo: VHS Malacky, v skratke VHS Malacky, Sadová 64, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky 24.04.1996
  Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky 03.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Zafka 3 652 € (50%) Štúrova 153 Malacky
  Jaroslav Vaček 3 652 € (50%) Sadová 64 Malacky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1999Nové sidlo:
   Sadová 64 Malacky 901 01
   27.01.1999Zrušené sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   03.09.1998Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   ubytovacie služby /bez poskytovania stravy/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích služieb/
   príprava a predaj jedál na priamu konzumáciu
   verejné stravovanie
   zemné, demolačné, betonárske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   02.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   24.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   23.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   VHS Malacky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke VHS Malacky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky