Vytvoriť faktúru

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
IČO 34133321
DIČ 2020358362
IČ DPH SK2020358362
Dátum vzniku 17 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 100 €
Zisk -4 214 €
Aktíva 8 152 €
Vlastný kapitál -76 322 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908752823
Mobile phone(s) 0908752823
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,730
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,730
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,730
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 868
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 773
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,598
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,232
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,303
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 143
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,214
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,366
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,366
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,727
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 619
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 100
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,235
C. Služby (účtová skupina 51) 90
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,886
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 119
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -119
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,254
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,214
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017