Vytvoriť faktúru

G. BELAY Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G. BELAY Trading
IČO 34133658
DIČ 2020696909
Dátum vzniku 22 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G. BELAY Trading
Svetlá 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 002 €
Zisk 751 €
Aktíva 2 727 €
Vlastný kapitál 7 144 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,982
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,982
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,748
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 234
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,664
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 505
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 505
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 751
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,073
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 79
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 79
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 994
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,002
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,002
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,002
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,689
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 143
D. Služby (účtová skupina 51) 2,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,034
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,565
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,347
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,231
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4175228.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34133658 DIČ: 2020696909
 • Sídlo: G. BELAY Trading, Svetlá 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Girma Belay konateľ Svetlá 1 Bratislava 811 02 01.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Girma Belay, CSc. 0 € (0%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2003Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay - konateľ Svetlá 1 Bratislava 811 02
   31.03.2003Zrušené sidlo:
   Nálepkova 324 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   14.04.1999Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   13.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   10.03.1998Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   09.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   G. BELAY Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepkova 324 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave