Vytvoriť faktúru

TAS interiér - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAS interiér
IČO 34134131
DIČ 2020361442
IČ DPH SK2020361442
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAS interiér
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 331 963 €
Zisk -328 321 €
Aktíva 1 242 259 €
Vlastný kapitál -247 762 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336481156, +421336422269
Fax(es) 0336422269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 410,881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,874
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,874
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,874
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 405,007
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 403,139
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 401,066
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,073
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 237
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,631
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,631
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,612
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 300,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 631
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,561
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,561
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -328,321
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 441,493
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 228
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 228
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 384,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,889
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,889
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 352,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 354
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 579
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 331,964
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 331,963
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 331,963
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 653,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 297,177
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,141
D. Služby (účtová skupina 51) 292,401
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,321
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,343
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,936
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 599
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,184
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,184
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,463
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -321,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -273,756
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,038
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,039
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,039
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 999
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -327,361
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -328,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34134131 DIČ: 2020361442 IČ DPH: SK2020361442
 • Sídlo: TAS interiér, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava 05.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Tácha 3 452 € (52%) Beňadická 13 Bratislava
  Ingrid Táchová 1 593 € (24%) Beňadická 13 Bratislava 851 06
  Richard Tácha 1 593 € (24%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2004Noví spoločníci:
   Ingrid Táchová Beňadická 13 Bratislava 851 06
   10.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.10.1999
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002
   09.11.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Richard Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   08.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   TAS interiér, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002