Vytvoriť faktúru

K I V A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K I V A
IČO 34134506
DIČ 2020364401
IČ DPH SK2020364401
Dátum vzniku 07 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K I V A
Bratislavská 703
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 443 €
Zisk -467 €
Aktíva 57 117 €
Vlastný kapitál 20 779 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948025100
Mobile phone(s) 0948025100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,956
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,400
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,312
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,140
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -467
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,088
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 493
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,682
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 780
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 974
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 516
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,412
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,443
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,443
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,158
C. Služby (účtová skupina 51) 1,169
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,783
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 149
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,116
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 141
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -137
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12
P. Daň z príjmov (591, 595) 479
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34134506 DIČ: 2020364401 IČ DPH: SK2020364401
 • Sídlo: K I V A, Bratislavská 703, 90046, Most pri Bratislave
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Csölle Bratislavská 703 Most pri Bratislave 900 46 18.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Elena Langsteinová 6 639 € (100%) Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2013Nové sidlo:
   Bratislavská 703 Most pri Bratislave 900 46
   Noví spoločníci:
   Elena Langsteinová Poľná 347/22 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Csölle Bratislavská 703 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 18.04.2013
   17.04.2013Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 44 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava
   31.05.1999Nové obchodné meno:
   K I V A , s.r.o.
   30.05.1999Zrušené obchodné meno:
   K I V A - Fruit international, s.r.o.
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava
   20.10.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   ekonomické poradenstvo
   19.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   07.02.1996Nové obchodné meno:
   K I V A - Fruit international, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 44 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Langstein Vígľašská 6 Bratislava