Vytvoriť faktúru

DG SERVIS STUPAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DG SERVIS STUPAVA
IČO 34134930
DIČ 2020358384
IČ DPH SK2020358384
Dátum vzniku 09 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DG SERVIS STUPAVA
Cementárska 15
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 665 €
Zisk 437 €
Kontaktné informácie
Email dgss@dgss.sk
Phone(s) 0265933482, 0265934708
Mobile phone(s) +421903708628, 0903571015, 0903708628
Fax(es) 0265933482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,230
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,230
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,230
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,609
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,297
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,080
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,784
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,839
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,695
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,001
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 437
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,144
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,388
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,957
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,067
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,757
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 799
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,665
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,427
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 78,891
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,347
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 79,521
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,486
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,122
C. Služby (účtová skupina 51) 13,378
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 47,578
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 634
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,312
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,144
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,332
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,749
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,749
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,747
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,397
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015