Vytvoriť faktúru

FEDAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEDAX
Stav Zrušená
IČO 34135481
DIČ 2020663040
Dátum vzniku 23 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEDAX
Dolná 118
90001
Modra
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,491
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,491
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,491
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,011
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Files
4263159.tif
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
 • IČO:34135481 DIČ: 2020663040
 • Sídlo: FEDAX, Dolná 118, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2016Zrušené obchodné meno:
   FEDAX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dolná 118 Modra 900 01
   23.02.1996Nové obchodné meno:
   FEDAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dolná 118 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným