Vytvoriť faktúru

Coleman - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Coleman
IČO 34136321
DIČ 2020364445
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coleman
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 897 €
Zisk 18 410 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249110420
Mobile phone(s) +421903275270
Fax(es) 0249110421
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,778
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,282
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,496
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,778
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -154,864
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,276,209
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,276,209
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 760
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,450,243
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,410
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,642
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 159,642
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,601
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,308
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,733
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,897
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,264
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,633
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,468
C. Služby (účtová skupina 51) 1,348
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,117
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,429
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,348
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,855
XI. Kurzové zisky (663) 2,855
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,874
M. Nákladové úroky (562) 3,117
N. Kurzové straty (563) -711
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 468
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,410
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,410
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4216636.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015