Vytvoriť faktúru

Gema Limbach - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gema Limbach
IČO 34137581
DIČ 2020361508
IČ DPH SK2020361508
Dátum vzniku 26 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 203 711 €
Zisk -70 €
Aktíva 477 967 €
Vlastný kapitál -1 205 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421523810787
Mobile phone(s) +421917050404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,031
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,884
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,884
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,884
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,724
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,399
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,399
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,325
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 889
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,436
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,423
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,423
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,031
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,275
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,509
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,509
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,409
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 19,797
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 19,797
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 488
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,124
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,885
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,903
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 666
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 379
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,937
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 145,232
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 203,711
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 145,049
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 183
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,479
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,452
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 95,645
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,372
D. Služby (účtová skupina 51) 69,982
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,368
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,166
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,170
4. Sociálne náklady (527, 528) 32
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,608
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,608
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,876
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,259
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -29,767
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,778
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,284
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,284
O. Kurzové straty (563) 305
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 189
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,778
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 481
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 551
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34137581 DIČ: 2020361508 IČ DPH: SK2020361508
 • Sídlo: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 04.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Helena Sabolová 6 640 € (100%) Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 Vznik funkcie: 04.05.2012
   03.05.2012Zrušené sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
   22.12.2009Nové sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
   21.12.2009Zrušené sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
   31.05.1999Nové sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Slnečná 45 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Slnečná 45 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach