Vytvoriť faktúru

Gema Limbach - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gema Limbach
Stav Zrušená
IČO 34137581
DIČ 2020361508
IČ DPH SK2020361508
Dátum vzniku 26 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 214 742 €
Zisk 9 493 €
Aktíva 477 967 €
Vlastný kapitál -1 205 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421523810787
Mobile phone(s) +421917050404
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 112,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,901
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,901
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,901
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,600
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,711
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,711
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,992
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,992
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,992
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,897
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52,806
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 828
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 828
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 112,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,493
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,532
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49,364
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 31,909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 31,909
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 583
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 16,872
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,966
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,119
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,020
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 546
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,665
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,562
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,202
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,202
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 213,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 214,742
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 123,277
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,989
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 61,936
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,761
D. Služby (účtová skupina 51) 81,067
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,760
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,310
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,355
4. Sociálne náklady (527, 528) 95
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,176
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,176
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,736
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,753
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,513
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,943
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,574
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,574
O. Kurzové straty (563) 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,317
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,493
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
 • IČO:34137581 DIČ: 2020361508 IČ DPH: SK2020361508
 • Sídlo: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.11.2016Zrušené obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   04.05.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným