Vytvoriť faktúru

TAMYKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAMYKA
IČO 34137700
DIČ 2020644494
IČ DPH SK2020644494
Dátum vzniku 01 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAMYKA
Záhorácka 1931/41
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 193 127 €
Zisk 3 651 €
Aktíva 129 304 €
Vlastný kapitál 46 647 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347741379, 0347741380, 0347741381, 0347741382, 0347741421, 0347741422, 0347741423, 0905328094
Mobile phone(s) 0905328094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,378
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,378
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -3,021
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ -3,021
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,984
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,595
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,595
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,436
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,953
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 57,672
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -34,257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,378
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,298
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,033
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,033
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,336
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,651
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,080
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,824
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,485
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,015
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,136
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,188
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 193,127
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 193,127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 429
D. Služby (účtová skupina 51) 169,695
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,749
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,211
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,538
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 354
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,368
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,003
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,413
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,531
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,531
O. Kurzové straty (563) 134
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,971
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,320
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,651
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015