Vytvoriť faktúru

Zámocká 22 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zámocká 22
IČO 34138226
DIČ 2020644505
IČ DPH SK2020644505
Dátum vzniku 09 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zámocká 22
Zámocká 22
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 070 €
Zisk -4 728 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347722223, 0903403355, 0904603556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,283
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,285
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,941
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,344
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,376
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 548
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,828
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 622
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 622
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,715
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -41,957
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,495
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,452
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,728
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 137
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 137
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,861
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 614
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 614
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,501
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,540
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 859
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,994
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,465
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 99,070
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 94,365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 605
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,819
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,848
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,588
D. Služby (účtová skupina 51) 5,967
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,480
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,835
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,421
4. Sociálne náklady (527, 528) 224
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,797
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,663
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,663
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,749
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,062
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,019
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,019
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,768
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,728
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34138226 DIČ: 2020644505 IČ DPH: SK2020644505
 • Sídlo: Zámocká 22, Zámocká 22, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky 06.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ružena Emríšková 5 643 € (85%) 1. mája 81 Malacky
  Jozef Emríšek 996 € (15%) 1. mája 81 Malacky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   23.01.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinské a reštauračné služby bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   05.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   Zámocká 22, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zámocká 22 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky