Vytvoriť faktúru

TRANSERVIS - C.D. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSERVIS - C.D.
IČO 34138439
DIČ 2020697019
Dátum vzniku 09 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSERVIS - C.D.
Kollárova 6
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 850 €
Zisk -1 004 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421911265753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,287
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,926
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,926
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,926
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,280
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,080
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,019
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,061
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 81
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,287
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,278
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,913
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,913
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,004
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,565
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,565
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -517
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,850
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,850
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,850
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,301
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 433
D. Služby (účtová skupina 51) 542
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 163
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 839
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 839
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -451
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 875
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -524
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4413860.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34138439 DIČ: 2020697019
 • Sídlo: TRANSERVIS - C.D., Kollárova 6, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 18.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Margaréta Osvaldová 3 320 € (50%) Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
  Ladislav Cýcha 3 320 € (50%) Senec
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2014Noví spoločníci:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 18.09.2014
   31.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   TRANSERVIS - C.D., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   revízia elektrických zariadení
   elektroinštalačné práce
   prenájom strojov a zariadení
   mytie a čistenie motorových vozidiel a strojných zariadení
   prevádzkovanie parkoviska motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce