Vytvoriť faktúru

P & J - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P & J
IČO 34138684
DIČ 2020663139
Dátum vzniku 17 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P & J
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 693 €
Zisk 434 €
Aktíva 57 607 €
Vlastný kapitál -25 232 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,007
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,007
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,782
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,782
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,222
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,582
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,007
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,798
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 127
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 127
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,998
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,546
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,544
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 434
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 85
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 85
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,170
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,574
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 550
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,693
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,533
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,160
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,793
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,926
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 968
D. Služby (účtová skupina 51) 1,173
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 338
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 250
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 388
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 900
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,626
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 376
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255502.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34138684 DIČ: 2020663139
 • Sídlo: P & J, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok 17.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Andel 13 280 € (100%) Obrancov mieru 43 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.1999Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   17.04.1996Nové obchodné meno:
   P & J, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne licencie
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok