Vytvoriť faktúru

Seva Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Seva Slovensko
IČO 34139524
DIČ 2020361574
IČ DPH SK2020361574
Dátum vzniku 29 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Seva Slovensko
Račianska 188
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 399 814 €
Zisk 29 137 €
Aktíva 432 336 €
Vlastný kapitál 85 331 €
Kontaktné informácie
Email seva.simano@azet.sk
Phone(s) 0347722397, 0905365258
Mobile phone(s) 0905365258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 401,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 176,851
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,081
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,081
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 175,770
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,857
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 131,540
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,373
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,446
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 160,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 160,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,438
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,380
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,380
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,508
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,565
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 943
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 298
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 298
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,595
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,468
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,426
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 76,266
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 76,266
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,137
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 287,127
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,839
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,187
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,652
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 23,740
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,609
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106,113
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,113
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 58,950
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 336
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 336
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 80,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 399,814
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 399,814
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 396,086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,728
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 358,718
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 266,724
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,616
D. Služby (účtová skupina 51) 30,863
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,393
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,051
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,979
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,363
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,248
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,751
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,751
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,123
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 91,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,504
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,472
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,472
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,032
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,456
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,456
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34139524 DIČ: 2020361574 IČ DPH: SK2020361574
 • Sídlo: Seva Slovensko, Račianska 188, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06 29.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Simonová 6 639 € (100%) Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava - Rača 831 06
   07.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   09.01.2004Nové predmety činnosti:
   návrh, realizácia a údržba sadovníckych a záhradných úprav
   balenie osív a sadby
   poradenská činnosť v oblasti záhradníctva
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj uznaného osiva a sadby zeleniny, kvetov, liečivých rastlín, sadby ovocných a okrasných rastlín, jahodníku, novošlachtenie a udržovacie šlachtenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Terézie Lvová Vinařská 61 Valtice Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   29.04.1998Nové sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Terézie Lvová Vinařská 61 Valtice Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06
   28.04.1998Zrušené sidlo:
   Novomeského 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   29.04.1996Nové obchodné meno:
   Seva Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novomeského 7 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok