Vytvoriť faktúru

B.F. - stav. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.F. - stav.
IČO 34139711
DIČ 2020361596
IČ DPH SK2020361596
Dátum vzniku 26 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.F. - stav.
Viničné 461
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 832 937 €
Zisk 6 113 €
Aktíva 227 630 €
Vlastný kapitál 26 296 €
Kontaktné informácie
Email i.nagyova@danetax.sk
Phone(s) 0255566490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 369,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 193,760
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 193,760
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,672
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 89,382
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,706
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 173,461
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,325
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,324
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,942
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,091
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 78,177
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,914
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,155
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,376
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,671
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,919
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,919
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,113
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,548
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,325
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 20,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,325
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 313,939
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 276,432
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,432
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,958
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,108
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 731
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,035
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,675
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,284
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 157
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 812,509
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 832,937
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100,361
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 712,148
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,008
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,420
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,986
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 94,750
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 366,635
D. Služby (účtová skupina 51) 283,727
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,774
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,748
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,204
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,884
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,213
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,213
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,604
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 310
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,089
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,951
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,397
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,973
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,645
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,645
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 328
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,955
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,996
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34139711 DIČ: 2020361596 IČ DPH: SK2020361596
 • Sídlo: B.F. - stav., Viničné 461, 90023, Viničné
 • Dátum vzniku: 26 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 26.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Baričič 6 639 € (100%) Hlavná 183/258 Viničné 900 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 26.04.1996
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   B.F. - stav. spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   461 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   murárske práce
   obklady a dlažby
   montáž plastických okien
   Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava