Vytvoriť faktúru

TECHSERVIS MH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHSERVIS MH
IČO 34140115
DIČ 2020361585
IČ DPH SK2020361585
Dátum vzniku 30 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHSERVIS MH
Hanzlíčkova 4
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 236 €
Zisk 1 144 €
Aktíva 37 892 €
Vlastný kapitál 5 075 €
Kontaktné informácie
Email simkova@azet.sk
Phone(s) 0905863774
Mobile phone(s) 0905863774
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,120
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,120
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,245
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,346
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 620
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,982
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,365
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,219
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,309
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,874
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,144
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,146
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,809
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 140
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,709
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,236
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,186
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,550
C. Služby (účtová skupina 51) 2,429
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 477
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,244
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,536
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,207
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,432
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,432
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,432
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,104
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015