Vytvoriť faktúru

PRE AMBULA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRE AMBULA
IČO 34140174
DIČ 2020663161
Dátum vzniku 09 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRE AMBULA
Bratislavská 2
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 077 €
Zisk 2 724 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336412116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,138
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,804
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,263
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,138
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,067
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,638
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,724
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,071
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,100
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,370
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,768
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,077
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 84,981
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 96
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,895
C. Služby (účtová skupina 51) 30,260
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,880
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,781
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,922
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 40
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 39
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 255
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 255
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -215
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,566
P. Daň z príjmov (591, 595) 842
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015