Vytvoriť faktúru

ALMARO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALMARO
IČO 34140611
DIČ 2020358560
IČ DPH SK2020358560
Dátum vzniku 16 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALMARO
Písniky 5278/21
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 900 €
Zisk 3 597 €
Aktíva 5 302 €
Vlastný kapitál 3 992 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347724319
Mobile phone(s) 0903247693
Fax(es) 0347724319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,837
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,857
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,837
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,589
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,312
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,597
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,248
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 63
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,047
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 156
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 122
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,769
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,900
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,900
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,196
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 427
C. Služby (účtová skupina 51) 10,396
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,343
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,704
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,077
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,612
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,015
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015