Vytvoriť faktúru

Zverbíkova finančná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zverbíkova finančná
IČO 34140981
DIČ 2020364555
IČ DPH SK2020364555
Dátum vzniku 24 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zverbíkova finančná
Rosná 34
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 825 €
Zisk 3 391 €
Aktíva 291 352 €
Vlastný kapitál 255 937 €
Kontaktné informácie
Email zfs@ba.telecom.sk
Phone(s) 0245646271, 0245646272, 0245924067
Mobile phone(s) +421903724051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,644
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,644
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,644
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,510
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 280,951
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,874
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 294,154
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 259,328
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 215,760
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 215,760
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,737
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,440
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,391
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,826
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,826
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,747
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 28,914
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,012
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,825
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,135
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,890
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,800
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 30,456
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,135
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,049
C. Služby (účtová skupina 51) 934
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 470
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 22,600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,369
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,369
P. Daň z príjmov (591, 595) 978
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015