Vytvoriť faktúru

SENECOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SENECOM
IČO 34141502
DIČ 2020364588
IČ DPH SK2020364588
Dátum vzniku 05 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENECOM
Lichnerova 92
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 610 €
Zisk -564 €
Aktíva 69 574 €
Vlastný kapitál 32 752 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903421877, +421903721415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,885
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,565
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,565
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,075
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,490
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,467
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,458
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,458
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,498
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,038
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,460
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 355
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 355
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,885
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,349
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 14,161
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 14,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,449
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -564
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,578
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 112
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 112
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,466
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,580
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,580
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,783
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 328
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 190
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,516
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,958
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,610
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,610
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,936
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,368
D. Služby (účtová skupina 51) 25,991
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,583
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,284
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,508
4. Sociálne náklady (527, 528) 791
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,943
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,994
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,994
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,674
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,251
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,278
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,278
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 396
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34141502 DIČ: 2020364588 IČ DPH: SK2020364588
 • Sídlo: SENECOM, Lichnerova 92, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 05.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudmila Elšíková 4 647 € (70%) Lichnerova 92A Senec 903 01
  Iveta Bakošová 996 € (15%) Svätoplukova 91 Senec 903 01
  Miroslava Barániová 996 € (15%) Košická 34 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2014Noví spoločníci:
   Iveta Bakošová Svätoplukova 91 Senec 903 01
   19.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslava Barániová Košická 34 Senec 903 01
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.06.1996
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   15.08.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   14.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   26.05.1999Nové sidlo:
   Lichnerova 92 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   25.05.1999Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   SENECOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   prevádzkovanie stolárskej dielne
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec