Vytvoriť faktúru

KARPATIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARPATIA
IČO 34141677
DIČ 2020361684
IČ DPH SK2020361684
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATIA
Radlinského 39
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 841 €
Zisk 3 685 €
Aktíva 38 045 €
Vlastný kapitál -31 439 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252491945, 0243425534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,941
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,831
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,831
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,571
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,260
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,921
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 897
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 897
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 897
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,024
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 189
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,941
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,754
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,583
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,583
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 18
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 699
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 699
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -131,739
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,023
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -151,762
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,685
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,661
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 31,202
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 459
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,130
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 729
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 729
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,226
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 904
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,295
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,799
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 546
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,912
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,496
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,025
D. Služby (účtová skupina 51) 27,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 841
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 619
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 218
4. Sociálne náklady (527, 528) 4
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 275
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,929
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,254
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,044
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,685
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34141677 DIČ: 2020361684 IČ DPH: SK2020361684
 • Sídlo: KARPATIA, Radlinského 39, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04 19.01.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zora Urbanovská 19 917 € (20%) Levárska 1 Bratislava 841 04
  Ing. Radoslav Bobačic 39 833 € (40%) Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 39 833 € (40%) Kalinkovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   17.09.2001Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting
   12.07.2000Nové sidlo:
   Radlinského 39 Bratislava 811 07
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   geodetické a kartografické práce
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
   sekretárske služby
   upratovacie služby
   sťahovanie nábytku/bez prepravy/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   23.07.1998Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   09.12.1997Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   08.12.1997Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   KARPATIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (okrem tovaru vyžadujúceho osobitné povolenie)
   poskytovanie služieb bez osobitného povolenia
   sprostredkovanie predaja tovaru a služieb bez osobitného povolenia
   stravovacie služby
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86