Vytvoriť faktúru

Stepos Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stepos Group
IČO 34141928
DIČ 2020664701
IČ DPH SK2020664701
Dátum vzniku 11 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stepos Group
Vinohradnícka 2
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 873 €
Zisk 4 001 €
Aktíva 90 819 €
Vlastný kapitál 75 106 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255422200, 0903407816, 0255646492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,772
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,933
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,518
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8,518
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,415
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,163
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,839
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,188
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,188
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,188
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,651
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,108
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,406
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 47,729
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 47,729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,001
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,664
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 255
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,409
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,867
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,867
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 612
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 745
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,873
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,859
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,209
D. Služby (účtová skupina 51) 45,258
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,212
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,200
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,279
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,438
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,392
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 821
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 821
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,618
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,617
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,617
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34141928 DIČ: 2020664701 IČ DPH: SK2020664701
 • Sídlo: Stepos Group, Vinohradnícka 2, 90021, Svätý Jur
 • Dátum vzniku: 11 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur 11.06.1996
  Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 26.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lívia Vlčková 8 000 € (80%) Vinohradnícka 2 Svätý Jur
  Jozef Vlčko 2 000 € (20%) Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   06.12.2011Nové obchodné meno:
   Stepos Group s.r.o.
   05.12.2011Zrušené obchodné meno:
   Stepos Group s. r..o.
   05.11.2011Nové obchodné meno:
   Stepos Group s. r..o.
   04.11.2011Zrušené obchodné meno:
   STEPOS spol. s r.o.
   10.06.2008Noví spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   09.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.2003Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne práce
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie služieb Colný deklarant
   poradenská činnosť v oblasti podnikania
   Noví spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur Vznik funkcie: 11.06.1996
   16.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.06.1996 Skončenie funkcie: 19.11.2002
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   11.06.1996Nové obchodné meno:
   STEPOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.06.1996 Skončenie funkcie: 19.11.2002
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur