Vytvoriť faktúru

VITIS SELECT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITIS SELECT
IČO 34142207
DIČ 2020361695
IČ DPH SK2020361695
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITIS SELECT
Javorová 51
91705
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 048 €
Zisk 748 €
Aktíva 33 469 €
Vlastný kapitál 12 648 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903202869
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,559
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,166
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,166
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,166
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,294
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,085
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,535
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,985
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,674
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 99
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,559
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,396
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,344
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,722
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,378
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,163
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,781
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,781
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,759
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,853
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,400
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,048
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 648
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,865
D. Služby (účtová skupina 51) 1,054
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 158
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,098
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 643
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 643
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 643
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
O. Kurzové straty (563) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,830
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,082
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,082
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015