Vytvoriť faktúru

MGZ optik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MGZ optik
IČO 34142380
DIČ 2020358527
IČ DPH SK2020358527
Dátum vzniku 19 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGZ optik
Ulica Kozácka 7820/63
91702
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 142 €
Zisk -288 €
Aktíva 49 318 €
Vlastný kapitál 11 461 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,089
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,527
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,517
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,616
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,351
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 25,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -288
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,265
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,265
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,800
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,142
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,806
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 336
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,277
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,452
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,611
C. Služby (účtová skupina 51) 3,061
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 227
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,871
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,055
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 865
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,682
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 193
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 193
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -193
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 672
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34142380 DIČ: 2020358527 IČ DPH: SK2020358527
 • Sídlo: MGZ optik, Ulica Kozácka 7820/63, 91702, Trnava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2013Nové sidlo:
   Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02
   Noví spoločníci:
   Martin Gáži Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02
   13.12.2013Zrušené sidlo:
   Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Martin Gaži Hospodárska 10 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   09.07.2004Nové obchodné meno:
   MGZ optik s.r.o.
   Noví spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Martin Gaži Hospodárska 10 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Gaži Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.12.2003
   08.07.2004Zrušené obchodné meno:
   Z.O.P. 21, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   finančný a operačný leasing
   Zrušeny spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2003
   19.06.1996Nové obchodné meno:
   Z.O.P. 21, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2003
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave