Vytvoriť faktúru

www.123abc.sk - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno www.123abc.sk
IČO 34142738
DIČ 2021073098
Dátum vzniku 28 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo www.123abc.sk
Miletičova 35
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 640 €
Zisk -910 €
Aktíva 67 937 €
Vlastný kapitál 10 779 €
Kontaktné informácie
Email info@123abc.sk
Phone(s) 0940432100
Mobile phone(s) +421940432100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,528
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,987
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,267
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 100
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 921
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,246
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,782
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,418
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,811
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -910
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,200
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,200
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,748
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,640
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,487
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,119
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,375
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,969
C. Služby (účtová skupina 51) 6,319
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 488
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 477
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,943
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 74
XI. Kurzové zisky (663) 74
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 981
N. Kurzové straty (563) 452
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 529
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -907
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -430
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4303713.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015