Vytvoriť faktúru

UNIKO Partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIKO Partners
Stav Zrušená
IČO 34143271
DIČ 2020358571
IČ DPH SK2020358571
Dátum vzniku 10 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIKO Partners
Nádražná 23
90101
Malacky
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 527 770 €
Vlastný kapitál 2 159 €
Kontaktné informácie
Email profiteam.andrea@gmail.com
Phone(s) 00347726112, 0347726112
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 102,901
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 266,234
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,583
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 208,976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 369,135
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -108
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -728
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,391
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 369,243
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 369,125
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 171,858
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 197,267
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
 • IČO:34143271 DIČ: 2020358571 IČ DPH: SK2020358571
 • Sídlo: UNIKO Partners, Nádražná 23, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2016Zrušené obchodné meno:
   UNIKO Partners, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nádražná 23 Malacky 901 01
   23.03.2006Nové sidlo:
   Nádražná 23 Malacky 901 01
   10.07.1996Nové obchodné meno:
   UNIKO Partners, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným