Vytvoriť faktúru

WIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIT
IČO 34143467
DIČ 2020664723
Dátum vzniku 10 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIT
Záhradnícka 53
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 625 €
Zisk 383 €
Aktíva 22 045 €
Vlastný kapitál 4 473 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905641588
Mobile phone(s) 0905641588
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,888
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,888
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,414
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,392
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 383
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 474
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 474
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 474
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,625
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,955
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,670
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,762
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,000
C. Služby (účtová skupina 51) 762
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 863
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 863
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 863
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 383
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016