Vytvoriť faktúru

manufaktúra nábytku HOŠEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno manufaktúra nábytku HOŠEK
Stav Zrušená
IČO 34143599
DIČ 2020361750
IČ DPH SK2020361750
Dátum vzniku 15 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo manufaktúra nábytku HOŠEK
Bratislavská cesta 1242
93101
Šamorín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 218 073 €
Zisk -221 664 €
Aktíva 160 048 €
Vlastný kapitál -29 278 €
Kontaktné informácie
Email hosekw@ba.psg.sk
Phone(s) 0312901685, 0315622384, 0905247990
Mobile phone(s) 0905247990
Fax(es) 0315622384
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,362
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,362
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,010
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,692
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,692
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,692
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,318
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,295
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,023
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,488
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -250,942
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 79,915
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -116,496
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -116,496
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,664
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,430
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,189
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,189
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 284,093
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 183,751
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,751
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,260
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,212
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,370
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,148
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,148
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 218,075
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 218,073
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 201,118
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,955
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,150
D. Služby (účtová skupina 51) 205,225
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,378
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,735
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,048
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,595
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 695
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 92,566
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,191
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -76,257
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 514
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 514
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -220,704
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -221,664
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:34143599 DIČ: 2020361750 IČ DPH: SK2020361750
 • Sídlo: manufaktúra nábytku HOŠEK, Bratislavská cesta 1242, 93101, Šamorín
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 1242 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4a Flintsbach 831 26 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.07.1996
   05.05.2004Zrušené obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   15.12.1997Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   výroba nábytku
   výroba stavebno-stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   22.08.1996Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   15.07.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03