Vytvoriť faktúru

SPORT a MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPORT a MEDIA
IČO 34143769
DIČ 2020361761
IČ DPH SK2020361761
Dátum vzniku 18 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT a MEDIA
Viničné 223
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 420 554 €
Zisk -71 748 €
Aktíva 1 381 579 €
Vlastný kapitál 1 096 250 €
Kontaktné informácie
Email sportam@stonline.sk
Phone(s) 0903414445
Mobile phone(s) 0903414445, 0907750086
Fax(es) 0265957226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,258,141
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 795,347
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 777,090
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 330,114
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 80,363
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 366,613
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 18,257
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 18,257
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 459,380
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,400
4. Zvieratá (124) - /195/ 35,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 250,498
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 249,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,208
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 173,482
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,806
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 159,676
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,414
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,141
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,503
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,211,578
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,211,578
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,944
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,944
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -124,271
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -124,271
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,200
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 41,462
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 41,462
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,738
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,278
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 177
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,438
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 16,438
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 279,787
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 420,554
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,396
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 278,390
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,800
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 15,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 112,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,468
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,140
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,945
D. Služby (účtová skupina 51) 211,703
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,060
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,003
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,057
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,974
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 173,796
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 173,796
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,231
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 40,020
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61,914
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,698
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,735
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,733
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,733
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,607
O. Kurzové straty (563) 940
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,786
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34143769 DIČ: 2020361761 IČ DPH: SK2020361761
 • Sídlo: SPORT a MEDIA, Viničné 223, 90023, Viničné
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 07.02.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lucia Noskovičová 879 639 € (72.6%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  Monika Noskovičová 331 939 € (27.4%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Monika Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   26.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   25.09.2006Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   26.02.2005Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   25.02.2005Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   08.12.2003Noví spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   07.03.2000Noví spoločníci:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   10.06.1999Nové obchodné meno:
   SPORT a MEDIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   09.06.1999Zrušené obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1998Nové obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   16.12.1998Noví spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušené obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   223 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu športových koní a jazdeckého športu
   výuka jazdy na koni, vrátane organizovania a účasti jazdeckých pretekov
   reklamná činnosť, nákup a predaj médií
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu koní a jazdeckého športu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07