Vytvoriť faktúru

Bozen Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bozen Invest
IČO 34143858
DIČ 2020664745
IČ DPH SK2020664745
Dátum vzniku 19 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bozen Invest
Trnavská 51
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 198 €
Zisk 3 080 €
Aktíva 2 893 €
Vlastný kapitál 2 016 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tuft.sk
Mobile phone(s) +421903907245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,624
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,624
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,624
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,453
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,624
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,096
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,287
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,358
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,645
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,080
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,528
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,166
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 337
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 176
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,198
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,198
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,198
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,332
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114
D. Služby (účtová skupina 51) 5,108
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,879
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,339
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,516
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 231
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,866
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,976
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 684
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34143858 DIČ: 2020664745 IČ DPH: SK2020664745
 • Sídlo: Bozen Invest, Trnavská 51, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
  Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Vladimír Miškovský 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  Zuzana Miškovská 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   19.07.1996Nové obchodné meno:
   Bozen Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01