Vytvoriť faktúru

MERISAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERISAD
IČO 34144030
DIČ 2020358593
IČ DPH SK2020358593
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERISAD
Hlavná 34
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 463 €
Zisk -2 646 €
Aktíva 25 234 €
Vlastný kapitál 22 693 €
Kontaktné informácie
Email merisad@merisad.sk
Phone(s) 0265936060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,514
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,049
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,514
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,048
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,390
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,646
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,466
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,466
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,506
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,463
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,064
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,398
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 86,936
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 72,405
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 600
C. Služby (účtová skupina 51) 13,867
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 64
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,473
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,410
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 213
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 213
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -213
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,686
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34144030 DIČ: 2020358593 IČ DPH: SK2020358593
 • Sídlo: MERISAD, Hlavná 34, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Henrieta Labaiová Jilemnického 16 Stupava 17.12.1997
  Ing. Vlastimil Kratochvíl Pri potoku 46/196 Rohožník 906 38 16.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Henrieta Labaiová 3 320 € (50%) Jilemnického 16 Stupava
  Ing. Vlastimil Kratochvíl 3 320 € (50%) Pri potoku 46/196 Rohožník 906 38
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kratochvíl Pri potoku 46/196 Rohožník 906 38
   15.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kratochvíl Topoľčianska 3211/19 Bratislava
   23.07.1998Nové sidlo:
   Hlavná 34 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Labaiová Jilemnického 16 Stupava
   Ing. Vlastimil Kratochvíl Pri potoku 46/196 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimil Kratochvíl Topoľčianska 3211/19 Bratislava
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Železničná 49 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Heck Karloveská 35 Bratislava
   Ing. Henrieta Labaiová Jilemnického 16 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Heck Karloveská 35 Bratislava
   17.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Labaiová Jilemnického 16 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrieta Labaiová Jilemnického 16 Stupava
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Dolníková Jilemnického 8 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Dolníková Jilemnického 8 Stupava
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MERISAD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničná 49 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj poľnohospodárskych potrieb a výrobkov
   poradenská činnosť v oblasti záhradníckej činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nebytových priestorov
   prenájom strojov, prístrojov a poľnohospodárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Dolníková Jilemnického 8 Stupava
   Ing. Valter Heck Karloveská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beáta Dolníková Jilemnického 8 Stupava
   Ing. Valter Heck Karloveská 35 Bratislava