Vytvoriť faktúru

MAPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAPOS
IČO 34144218
DIČ 2020683566
IČ DPH SK2020683566
Dátum vzniku 25 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAPOS
Lichnerova 41/B
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 205 459 €
Zisk 31 291 €
Aktíva 89 281 €
Vlastný kapitál 59 893 €
Kontaktné informácie
Email mapos@mapos.sk
Phone(s) 0220202000, 0905322930, 0905734508, 0245926557
Mobile phone(s) 0905322930, 0905734508
Fax(es) 0220202000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 77,272
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 76,736
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,230
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,017
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,898
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,094
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,025
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,289
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,619
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,025
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,291
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,670
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 305
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,075
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,126
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,980
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,391
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,378
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,377
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 205,459
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 197,309
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,150
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 158,404
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,880
C. Služby (účtová skupina 51) 88,176
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,384
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 665
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,097
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,039
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,163
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,055
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 96,253
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
X. Výnosové úroky (662) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,626
M. Nákladové úroky (562) 244
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,379
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,611
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,444
P. Daň z príjmov (591, 595) 14,153
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34144218 DIČ: 2020683566 IČ DPH: SK2020683566
 • Sídlo: MAPOS, Lichnerova 41/B, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 25 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 25.07.1996
  Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 13.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Miček 3 319 € (50%) Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
  Ing. Marián Miček 3 319 € (50%) 576 Reca 925 26
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 25.07.1996
   19.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   07.10.2009Nové sidlo:
   Lichnerova 41/B Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 Vznik funkcie: 13.08.2009
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   25.07.1996Nové obchodné meno:
   MAPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec