Vytvoriť faktúru

EuroStill - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EuroStill
IČO 34144510
DIČ 2020364643
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EuroStill
Špitálska 53
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 310 €
Zisk -5 342 €
Aktíva 42 €
Vlastný kapitál -20 794 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,538
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,140
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,538
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 658
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,342
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,880
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,880
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,762
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,638
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,310
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,310
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,114
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 678
C. Služby (účtová skupina 51) 1,010
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,804
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,804
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 58
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -58
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,862
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,342
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Files
4458482.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016