Vytvoriť faktúru

AG FOODS SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AG FOODS SK
IČO 34144579
DIČ 2020361772
IČ DPH SK2020361772
Dátum vzniku 31 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG FOODS SK
Moyzesova 10
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 041 550 €
Zisk 158 776 €
Aktíva 424 423 €
Vlastný kapitál 315 756 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@agfoods.eu
Webová stránka http://www.agfoods.eu;http://www.agfoods.net
Phone(s) +421336402378, +421336405711
Mobile phone(s) +421911105119, +421903251109, +421903288611, +421903239769, +421903575743
Fax(es) 0336402378
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 497,949
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,603
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,603
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 68,603
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 429,346
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 40,038
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,038
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,624
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,624
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 247,712
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242,286
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,286
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,426
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 139,972
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,631
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136,341
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 497,949
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,005
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 193,926
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 193,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,650
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 959
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 959
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 132,601
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,659
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,476
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,981
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,090
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 294
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 294
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,041,550
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,010,048
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,876
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,180
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,446
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,815,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,889,918
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 92,223
D. Služby (účtová skupina 51) 428,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 328,687
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 238,963
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,754
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,970
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,661
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,478
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,478
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 928
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,198
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,098
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 225,763
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,187
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,766
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 48
O. Kurzové straty (563) 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,668
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 222,019
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 63,243
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,745
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 498
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 158,776
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
 • IČO:34144579 DIČ: 2020361772 IČ DPH: SK2020361772
 • Sídlo: AG FOODS SK, Moyzesova 10, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 07.01.2008
  Orestes Zukowski Opalowa 8 Bielsko-Biala 43-382 Poľská republika 01.08.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AG FOODS Group a.s. 6 639 € (100%) Brno 638 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sedláček , MBA Ševelova 7 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 26.08.2013
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   04.03.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   03.03.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   11.01.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.01.2008
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   17.06.2004Nové sidlo:
   Moyzesova 10 Pezinok 902 01
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   10.05.2000Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   09.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   15.04.1999Nové obchodné meno:
   AG FOODS SK s.r.o.
   14.04.1999Zrušené obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   23.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok