Vytvoriť faktúru

RGM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RGM
IČO 34144773
DIČ 2020358604
IČ DPH SK2020358604
Dátum vzniku 02 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RGM
Cementárska 15
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 657 €
Zisk 1 660 €
Aktíva 17 605 €
Vlastný kapitál 5 724 €
Kontaktné informácie
Email lohazerova@rgm.sk
Webová stránka http://www.rgm.sk
Phone(s) +421260252217
Mobile phone(s) +421903790330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,508
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,012
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,953
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,353
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,353
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 588
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -529
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,496
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 428
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,508
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,384
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,048
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,048
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,660
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,124
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 203
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 203
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,601
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,399
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,399
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 950
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 817
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 666
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,736
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,495
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,657
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,495
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,222
D. Služby (účtová skupina 51) 40,447
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,035
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,207
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,293
4. Sociálne náklady (527, 528) 535
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 751
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,068
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,826
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 310
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 286
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -310
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,098
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,098
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34144773 DIČ: 2020358604 IČ DPH: SK2020358604
 • Sídlo: RGM, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31 22.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ingrid Lohazerová 6 772 € (100%) Dlhá 2368/4 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   26.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   09.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť,
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   08.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom strojov
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti montáže a opráv kancelárskej a reprodukčnej techniky
   06.06.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   05.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   06.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   05.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   02.08.1996Nové obchodné meno:
   RGM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie učtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   prenájom strojov
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti montáže a opráv kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31