Vytvoriť faktúru

HEZI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HEZI
IČO 34144897
DIČ 2020206771
Dátum vzniku 07 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEZI
Bezručova 980/1
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 015 €
Zisk 1 602 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911019190, +421903760160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,241
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,241
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,015
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,015
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,484
D. Služby (účtová skupina 51) 9,429
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,102
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,082
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015