Vytvoriť faktúru

PONTEUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PONTEUM
IČO 34144978
DIČ 2020361794
IČ DPH SK2020361794
Dátum vzniku 09 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PONTEUM
Gaštanova 3
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 264 €
Zisk -3 176 €
Aktíva 33 778 €
Vlastný kapitál 27 533 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903727214, +421903727219, +421903727218, +421903755591, +421911755591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,181
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 556
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58
4. Zvieratá (124) - /195/ 498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,237
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,199
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,812
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 189
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,181
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,162
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,352
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,190
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,176
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,825
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 518
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 621
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 387
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,532
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,406
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,264
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,406
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,858
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,429
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,051
D. Služby (účtová skupina 51) 8,176
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,310
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,582
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,349
4. Sociálne náklady (527, 528) 379
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,737
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,179
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,216
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,176
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015