Vytvoriť faktúru

HITKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HITKA
IČO 34145460
DIČ 2020364973
IČ DPH SK2020364973
Dátum vzniku 19 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HITKA
Trnavská 67
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 446 625 €
Zisk 912 €
Aktíva 260 778 €
Vlastný kapitál 13 837 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903296666
Fax(es) 0244250528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 320,327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 243,326
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 243,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 243,326
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,874
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,502
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 127
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,327
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,866
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,866
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 912
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,458
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 71
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,991
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,991
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,464
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 341
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,769
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 262,118
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 197
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 261,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 446,625
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 440,752
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,873
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 443,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,856
D. Služby (účtová skupina 51) 425,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,749
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,747
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,953
4. Sociálne náklady (527, 528) 49
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 339
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,840
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,070
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 971
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 971
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,872
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015