Vytvoriť faktúru

MEDEA - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDEA - S
IČO 34146041
DIČ 2020361860
IČ DPH SK2020361860
Dátum vzniku 06 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDEA - S
Veľkouľanská cesta 1051
92521
Sládkovičovo
Finančné informácie
Zisk -487 000 €
Aktíva 449 735 €
Vlastný kapitál 200 763 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,786
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,693
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,693
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,093
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,091
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 184
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 907
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,786
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -286,237
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 525,095
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 525,095
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -325,029
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -325,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -487,000
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,023
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 336,023
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 335,063
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44
D. Služby (účtová skupina 51) 9,715
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,209
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 467,326
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -486,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,759
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 385
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -486,676
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 324
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -487,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34146041 DIČ: 2020361860 IČ DPH: SK2020361860
 • Sídlo: MEDEA - S, Veľkouľanská cesta 1051, 92521, Sládkovičovo
 • Dátum vzniku: 06 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.1999Nové sidlo:
   Veľkouľanská cesta 1051 Sládkovičovo 925 21
   Noví spoločníci:
   Diana Havlová Gabajova 9 Žilina
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Fabrizio Beltrame Strada Del Sole 2 Manzano (UD) Taliansko
   Alberto Beltrame n. 31 Manzano (UD) in Via Molini Taliansko
   Cristian Beltrame n. 31 Manzano (UD) in Via Molini Taliansko
   Lucio Masutti Via Val D"Aosta 4 Sacile 330 77 Taliansko
   28.11.1999Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Diana Havlová Gabajova 9 Žilina
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Lucio Masutti Via Val D"Aosta 4 Sacile 330 77 Taliansko
   17.06.1998Noví spoločníci:
   Diana Havlová Gabajova 9 Žilina
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Lucio Masutti Via Val D"Aosta 4 Sacile 330 77 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Ivan Tóth SNP 25 Trenčianske Teplice
   Hana Tóthová SNP 25 Trenčianske Teplice
   Lucio Masutti Via Val D"Aosta 4 Sacile 330 77 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hana Tóthová SNP 25 Trenčianske Teplice
   06.09.1996Nové obchodné meno:
   MEDEA - S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchod so surovým železom a kovmi
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a oprava nábytku, vrátane doplnkov a komponentov
   obchod s použitými vecami
   obchod s drevom vo všeobecnosti
   nákup a predaj áut, kamiónov, motoriek a motocyklov
   nákup a predaj strojov a strojových zariadení
   obchod s potravinami, potravinárskymi a poľnohospodárskymi výrobkami
   nákup a predaj textilných výrobkov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Ivan Tóth SNP 25 Trenčianske Teplice
   Hana Tóthová SNP 25 Trenčianske Teplice
   Lucio Masutti Via Val D"Aosta 4 Sacile 330 77 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Havlová Gabajova 7 Žilina
   Hana Tóthová SNP 25 Trenčianske Teplice