Vytvoriť faktúru

BLOOM GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLOOM GROUP
IČO 34146091
DIČ 2020361827
IČ DPH SK2020361827
Dátum vzniku 05 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLOOM GROUP
Moyzesova 2/A
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 385 €
Zisk 4 091 €
Kontaktné informácie
Email barbora@bloomgroup.sk
Phone(s) 0907722555, 0336413555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,670
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,503
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,750
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,750
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,937
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,068
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,068
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 921
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,946
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,816
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,653
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,163
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 167
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 167
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,670
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,236
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 777
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 777
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,744
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,744
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,091
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,906
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,170
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,170
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,757
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,004
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,596
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,385
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,385
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,885
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,198
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,988
D. Služby (účtová skupina 51) 4,336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34146091 DIČ: 2020361827 IČ DPH: SK2020361827
 • Sídlo: BLOOM GROUP, Moyzesova 2/A, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 25.06.2008
  Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 10.03.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Roman Mács 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  Ing. Ria Mácsová 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2011Nové obchodné meno:
   BLOOM GROUP s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.2011
   05.04.2011Zrušené obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   25.06.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   24.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   02.07.2002Nové sidlo:
   Moyzesova 2/A Pezinok 902 01
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   30.04.1998Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   29.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   12.09.1997Noví spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   11.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   05.09.1996Nové obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   leasing spojený s financovaním
   poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky