Vytvoriť faktúru

PROZUMA EXTRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROZUMA EXTRA
IČO 34146181
DIČ 2020664822
Dátum vzniku 09 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROZUMA EXTRA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 745 €
Zisk 1 517 €
Aktíva 16 254 €
Vlastný kapitál 11 400 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0333413555, 0336413566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,430
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,430
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,502
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,474
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,932
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,917
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,096
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,096
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,517
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,015
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 553
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 553
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,390
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,910
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 498
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 260
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 722
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,745
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,745
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,651
D. Služby (účtová skupina 51) 19,453
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,427
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,990
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,082
4. Sociálne náklady (527, 528) 355
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 574
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,094
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,292
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,997
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34146181 DIČ: 2020664822
 • Sídlo: PROZUMA EXTRA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 09.09.1996
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 16.11.2004
  Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 16.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Chovanec 4 415 € (66.5%) Dr. Bokesa 18 Pezinok
  Zuzana Tichá 1 129 € (17%) Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 1 096 € (16.5%) L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   10.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   09.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   16.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   15.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   20.11.2004Nové obchodné meno:
   PROZUMA EXTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   19.11.2004Zrušené obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky