Vytvoriť faktúru

RODA - SP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RODA - SP
IČO 34146423
DIČ 2020361849
IČ DPH SK2020361849
Dátum vzniku 11 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RODA - SP
Pekárska 11
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 173 395 €
Zisk -106 947 €
Aktíva 809 435 €
Vlastný kapitál 89 941 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336405062, 0336422003, 0336423108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 606,933
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 606,933
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,372
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,234
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 639,305
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,007
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 132,776
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 132,776
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,494
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -47,330
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -106,947
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 656,312
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,627
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 311,413
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 343,272
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,530
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,939
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 55,916
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 173,395
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,299
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 135,600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,496
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 278,345
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,720
C. Služby (účtová skupina 51) 41,294
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,865
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 71,874
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 69,484
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,108
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -104,950
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -14,715
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,037
M. Nákladové úroky (562) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 965
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,037
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -105,987
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -106,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34146423 DIČ: 2020361849 IČ DPH: SK2020361849
 • Sídlo: RODA - SP, Pekárska 11, 91701, Trnava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.2012Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   01.03.2012Zrušené sidlo:
   Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   správa počítačových sietí, internetu, intranetu a extranetu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom techniky
   autoopravárenstvo
   výroba kovových konštrukcií vrátane externých montáží
   21.01.2005Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a príslušenstva
   vypracovanie internetových stránok
   podlahárstvo
   murárstvo
   maliarske a natieračské práce
   poskytovanie softvéru a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   09.09.2004Noví spoločníci:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23/687 Pezinok 902 01
   08.09.2004Zrušeny spoločníci:
   CPV, spol.s r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   20.04.2004Noví spoločníci:
   CPV, spol.s r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   07.11.2003Noví spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   06.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   05.06.2003Noví spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996 Skončenie funkcie: 16.04.2003
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996 Skončenie funkcie: 16.04.2003
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   13.01.2003Noví spoločníci:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   12.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   08.03.1999Noví spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   11.09.1996Nové obchodné meno:
   RODA - SP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kovovýroba
   spracovanie a obrábanie kovov
   zámočnícke práce
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok