Vytvoriť faktúru

DANA VODA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANA VODA
IČO 34148671
DIČ 2020664877
Dátum vzniku 21 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANA VODA
Čelakovského 1409/15
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 296 €
Zisk 17 363 €
Aktíva 5 235 €
Vlastný kapitál 6 701 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 510,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 510,184
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,539
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,775
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,775
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 558,959
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 505,663
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 481,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 0
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,363
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,296
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,493
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,803
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,216
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,120
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,467
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 55,296
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,680
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 44,616
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,654
C. Služby (účtová skupina 51) 8,631
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,976
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 351
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,163
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,531
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 535
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 534
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 247
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 177
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 288
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,451
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,088
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34148671 DIČ: 2020664877
 • Sídlo: DANA VODA, Čelakovského 1409/15, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  akad.mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03 30.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  akad. mal. Danica Vodová 6 640 € (100%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2014Nové predmety činnosti:
   dizajnérska činnosť v oblasti textilnej a odevnej výroby
   poradenská činnosť v oblasti textilnej a odevnej výroby
   odevná výroba
   textilná výroba
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.04.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.2014Nové obchodné meno:
   DANA VODA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   akad. mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   akad.mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 30.01.2014
   12.03.2014Zrušené obchodné meno:
   REALIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   821 Lozorno 900 55
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 31.07.1998
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.10.1996
   19.03.2004Noví spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 31.07.1998
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.10.1996
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   01.10.1998Nové sidlo:
   821 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   30.09.1998Zrušené sidlo:
   Prostredná 1 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   21.10.1996Nové obchodné meno:
   REALIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prostredná 1 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41