Vytvoriť faktúru

JEZBERA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JEZBERA
IČO 34149546
DIČ 2020364797
IČ DPH SK2020364797
Dátum vzniku 06 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JEZBERA
Obilná 5
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 699 €
Zisk -2 613 €
Aktíva 295 445 €
Vlastný kapitál -205 684 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903255042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 294,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 290,929
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,351
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 353
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 334
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 294,588
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -208,296
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -212,654
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,613
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 502,884
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 502,884
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 314
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 97,848
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 404,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,699
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,699
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,163
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,066
C. Služby (účtová skupina 51) 399
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 698
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,464
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -766
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,159
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,149
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,613
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015