Vytvoriť faktúru

POSONIUM CLINIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POSONIUM CLINIC
IČO 34150871
DIČ 2020659531
Dátum vzniku 26 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSONIUM CLINIC
Tehelná 16
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 034 €
Zisk 1 659 €
Aktíva 11 756 €
Vlastný kapitál 8 371 €
Kontaktné informácie
Email fabry@posoniumclinic.sk
Webová stránka http://www.posoniumclinic.sk
Phone(s) +421244441650
Mobile phone(s) +421903435728
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,544
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,544
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,314
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,085
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 266
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 912
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,858
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,030
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,400
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,659
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,828
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 938
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,183
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,065
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 65,034
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,670
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 364
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,931
C. Služby (účtová skupina 51) 32,392
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,254
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 266
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,047
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,347
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 867
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 867
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -867
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,180
P. Daň z príjmov (591, 595) 521
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34150871 DIČ: 2020659531
 • Sídlo: POSONIUM CLINIC, Tehelná 16, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05 26.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jozef Fábry 6 639 € (100%) Majerníkova 58 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2002Nové sidlo:
   Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.1996
   04.08.2002Zrušené sidlo:
   Karpatská 137 Marianka 900 33
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Tatiana Špaková Gallayová 25 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   03.06.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Tatiana Špaková Gallayová 25 Bratislava 841 02
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   POSONIUM CLINIC s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotných služieb v oblasti plastickej chirurgie
   13.01.1998Zrušené obchodné meno:
   POSONIUM CLINIK s.r.o.
   26.11.1996Nové obchodné meno:
   POSONIUM CLINIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 137 Marianka 900 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   organizovanie školení, kurzov, seminárov a lektorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05