Vytvoriť faktúru

LIEHOCOMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIEHOCOMP
IČO 34150901
DIČ 2020358758
IČ DPH SK2020358758
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIEHOCOMP
Šaštínska 23
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 556 €
Zisk -220 742 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905614404
Mobile phone(s) 0905614404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,146,129
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,146,129
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,592,408
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 949,789
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,530
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,095,918
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 889,598
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 663,878
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 663,878
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,740,284
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,672
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,297,494
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -220,742
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,206,320
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,030,573
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 641
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,294
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,641
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,023,997
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 747
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,556
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,268
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130,788
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 375,864
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,700
C. Služby (účtová skupina 51) 1,901
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,982
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 278,586
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,474
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -213,308
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,667
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,474
M. Nákladové úroky (562) 5,674
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 800
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,474
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -219,782
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -220,742
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34150901 DIČ: 2020358758 IČ DPH: SK2020358758
 • Sídlo: LIEHOCOMP, Šaštínska 23, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06 07.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martina Húšková 663 878 € (100%) Závadská 14 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2014Nové predmety činnosti:
   Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
   19.08.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   18.03.2008Noví spoločníci:
   Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   17.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   20.10.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   16.01.2003Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   15.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom lietadiel
   sprostredkovanie leteckej prepravy
   12.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom športových potrieb
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   18.02.1998Nové sidlo:
   Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   17.02.1998Zrušené sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 2 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   03.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu
   výroba surového liehu
   refinovanie liehu
   denaturovanie liehu
   27.11.1996Nové obchodné meno:
   LIEHOCOMP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 2 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava