Vytvoriť faktúru

DREVO - interiér - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVO - interiér
IČO 34150919
DIČ 2020358736
IČ DPH SK2020358736
Dátum vzniku 28 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVO - interiér
Hlboká 958/50
90055
Lozorno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 425 €
Zisk 3 365 €
Kontaktné informácie
Email drevo-interier@stonline.sk
Phone(s) 0903218449, 5968607
Fax(es) 0265459282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,579
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,579
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,579
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,235
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -40
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,464
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 202
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,814
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -180,869
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -191,205
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,365
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,683
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 894
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 212,238
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,796
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,461
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,745
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,236
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 157,425
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 152,940
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 153,884
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 116,214
C. Služby (účtová skupina 51) 9,821
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,625
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 623
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,756
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,541
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,675
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 176
M. Nákladové úroky (562) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -176
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,365
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015