Vytvoriť faktúru

DRI Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DRI Slovakia
Stav Zrušená
IČO 34151109
DIČ 2020361926
IČ DPH SK2020361926
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DRI Slovakia
Za dráhou 27
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 406 €
Zisk 126 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336412165
Fax(es) 0336412169
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 367,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,131
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 367,040
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 367,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 367,131
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 801,932
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 801,932
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 57,682
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 57,682
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -492,609
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 894,810
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,387,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,155
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,406
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,155
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 198
D. Služby (účtová skupina 51) 597
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 126
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
 • IČO:34151109 DIČ: 2020361926 IČ DPH: SK2020361926
 • Sídlo: DRI Slovakia, Za dráhou 27, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2015Zrušené obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   25.07.2014Nové obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   29.11.1996Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným