Vytvoriť faktúru

BT Optika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BT Optika
IČO 34151559
DIČ 2020206573
IČ DPH SK2020206573
Dátum vzniku 09 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BT Optika
Bernolákova 2422/32
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 232 955 €
Zisk 17 990 €
Aktíva 41 346 €
Vlastný kapitál 27 315 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347723065, 0905934504
Mobile phone(s) 0905934504
Fax(es) 0347723065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,468
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,468
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,468
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,977
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 410
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 521
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 69,445
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,294
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,990
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,151
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,847
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,304
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,037
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,107
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 232,955
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 226,743
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,212
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 206,782
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 89,516
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,524
C. Služby (účtová skupina 51) 29,152
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 59,831
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,883
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,704
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,173
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 92,763
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,270
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,270
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,270
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,903
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,913
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,990
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34151559 DIČ: 2020206573 IČ DPH: SK2020206573
 • Sídlo: BT Optika, Bernolákova 2422/32, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Bednáriková Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01 09.12.1996
  Mária Takáčová Šustekova 13 Bratislava 851 04 09.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marta Bednáriková 3 320 € (50%) Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
  Mária Takáčová 3 320 € (50%) Šustekova 13 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Marta Bednáriková Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
   Mária Takáčová Šustekova 13 Bratislava 851 04
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Marta Bednáriková Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
   Mária Takáčová Šustekova 13 Bratislava 851 04
   06.05.1997Nové sidlo:
   Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
   05.05.1997Zrušené sidlo:
   Nádražná 23 Malacky 901 01
   09.12.1996Nové obchodné meno:
   BT Optika, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 23 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marta Bednáriková Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
   Mária Takáčová Šustekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marta Bednáriková Bernolákova 2422/32 Malacky 901 01
   Mária Takáčová Šustekova 13 Bratislava 851 04