Vytvoriť faktúru

TAXISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAXISS
IČO 34152288
DIČ 2020964176
IČ DPH SK2020964176
Dátum vzniku 16 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAXISS
Malé námestie 18
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 183 572 €
Zisk 9 603 €
Aktíva 229 457 €
Vlastný kapitál 36 702 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347722205
Mobile phone(s) +421948187800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 229,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 229,771
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,528
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,267
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,055
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,434
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,222
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 252,038
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,304
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 29,399
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,603
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,734
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,290
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 69,573
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 125,743
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,877
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,097
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,580
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 114,189
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,454
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 575
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 99
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 183,572
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 155,655
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,917
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,598
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,295
C. Služby (účtová skupina 51) 33,537
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 82,823
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,194
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,552
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,197
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,974
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,823
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,663
M. Nákladové úroky (562) 4,801
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 862
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,663
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,311
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,708
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015